Los

7001

Chinesische Porzellan-Untertasse Kang Xi aus dem 17. - 18. Jahrhundert mit Figuren im...

In Kunst, Antiquitäten, Varia

Diese Auktion ist eine LIVE Auktion! Sie müssen für diese Auktion registriert und als Bieter freigeschaltet sein, um bieten zu können.
Sie wurden überboten. Um die größte Chance zu haben zu gewinnen, erhöhen Sie bitte Ihr Maximal Gebot.
Ihre Registrierung wurde noch nicht durch das Auktionshaus genehmigt. Bitte, prüfen Sie Ihr E-Mail Konto für mehr Details.
Leider wurde Ihre Registrierung durch das Auktionshaus abgelehnt. Sie können das Auktionshaus direkt kontaktieren über +31 (0)53 4351488 um mehr Informationen zu erhalten.
Sie sind zurzeit Höchstbietender! Um sicher zustellen, dass Sie das Los ersteigern, melden Sie sich zum Live Bieten an unter , oder erhöhen Sie ihr Maximalgebot.
Geben Sie jetzt ein Gebot ab! Ihre Registrierung war erfolgreich.
Entschuldigung, die Gebotsabgabephase ist leider beendet. Es erscheinen täglich 1000 neue Lose auf lot-tissimo.com, bitte starten Sie eine neue Anfrage.
Das Bieten auf dieser Auktion hat noch nicht begonnen. Bitte, registrieren Sie sich jetzt, so dass Sie zugelassen werden bis die Auktion startet.
1/2
Bieten ist beendet
Das Auktionshaus hat für dieses Los keine Ergebnisse veröffentlicht
PS Enschede
Chinesische Porzellan-Untertasse Kang Xi aus dem 17. - 18. Jahrhundert mit Figuren im Landschaftsdekor + sechs Zeichen untere Markierung. Zwei Haarlinien. Größe: Ø 27,5 cm. In gutem Zustand.

17th - 18th Century Chinese porcelain Kang Xi saucer with figures in landscape decor + six characters bottom mark. Two hairlines. Size: Ø 27.5 cm. In fair condition.Chinesische Porzellan-Untertasse Kang Xi aus dem 17. - 18. Jahrhundert mit Figuren im Landschaftsdekor + sechs Zeichen untere Markierung. Zwei Haarlinien. Größe: Ø 27,5 cm. In gutem Zustand.

17th - 18th Century Chinese porcelain Kang Xi saucer with figures in landscape decor + six characters bottom mark. Two hairlines. Size: Ø 27.5 cm. In fair condition.Chinesische Porzellan-Untertasse Kang Xi aus dem 17. - 18. Jahrhundert mit Figuren im Landschaftsdekor + sechs Zeichen untere Markierung. Zwei Haarlinien. Größe: Ø 27,5 cm. In gutem Zustand.

17th - 18th Century Chinese porcelain Kang Xi saucer with figures in landscape decor + six characters bottom mark. Two hairlines. Size: Ø 27.5 cm. In fair condition.Chinesische Porzellan-Untertasse Kang Xi aus dem 17. - 18. Jahrhundert mit Figuren im Landschaftsdekor + sechs Zeichen untere Markierung. Zwei Haarlinien. Größe: Ø 27,5 cm. In gutem Zustand.

17th - 18th Century Chinese porcelain Kang Xi saucer with figures in landscape decor + six characters bottom mark. Two hairlines. Size: Ø 27.5 cm. In fair condition.Kunst, Antiquitäten, Varia

Auktionsdatum
Lose: 1-1393
Lose: 2000-5104
Lose: 5500-7569
Ort der Versteigerung
Weerseloseweg 355
PS Enschede
7522
Netherlands

Für Twents Veilinghuis Versandinformtation bitte wählen Sie +31 (0)53 4351488.

Wichtige Informationen

Nothing important.

AGB

auto AH | auto AHVoorwaarden

De verkoop van veilinggoederen vindt plaats te Enschede in ons veilinggebouw aan de Weerseloseweg 355, tegen contante betaling c.q. pintransactie, waarbij het opgeld 28% bedraagt, inclusief BTW en er tevens per gekocht kavel € 1,00 nummergeld in rekening wordt gebracht. De verkoop gebeurt in de staat waarin de te veilen kavels zich bevinden en zullen door de kopers moeten worden geaccepteerd in de staat waarin zij zich bij aflevering bevinden, zonder dat er enige reclame mogelijk is over de authenticiteit, hoeveelheid, omschrijving, afmeting, verborgen of zichtbare gebreken, vergissingen, uit welke hoofde ook. Verhaal is op geen enkele wijze mogelijk, kopers dienen te allen tijde het gekochte te accepteren, vermindering of teruggaaf der koopsom is uitgesloten. De veilinghouder behoud zich de volgende rechten voor:

1. Hij kan personen die zich weigeren te legitimeren of om welke andere reden ook, zonder nadere verklaring zijnerzijds, weigeren als bieder of koper.

2. Hij kan de volgorde van veiling wijzigen, kavels combineren, splitsen, uit veiling halen of toevoegen, bij geschil herveilen, zich bij gemaakte vergissingen herstellen, kavels ophouden, over kavels direct na gunning terstond volledige of gedeeltelijke betaling vorderen. Indien een koper weigert of niet in staat is te betalen, wordt het geveilde terstond herveilt en de nalatige koper genegeerd.

3. Hij kan in commissie, koopopdrachten van kopers of verkopers aannemen.

4. Hij kan goederen één bieding onder de met de verkoper afgesproken limiet verkopen

Bieders kunnen zich niet verschuilen achter opdrachtgevers en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij kopen. Na toewijzing zijn de aankopen geheel voor rekening en risico van de kopers. Indien een koper nalatig blijft de koopsom te betalen, zal de koopsom langs juridische weg worden geïncasseerd, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper komen. Kavels worden eerst dan afgegeven of mogen eerst dan worden vervoerd, nadat deze volledig zijn betaald, inclusief veilingkosten, of wat voor kosten ook. Betaling geschiedt door middel van wettige betaalmiddelen. De termijn waarbinnen moet worden betaald is onherroepelijk door de veilinghouder vastgesteld, vindt echter altijd plaats binnen 5 dagen na toewijzing; schuldvergelijking of korting is uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt ongeacht de hoogte van de rekening € 25,00 per dag aan opslagkosten in rekening gebracht, waarbij Twents Veilinghuis tevens het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. De betreffende goederen kunnen onderhands, dan wel in een volgende veiling worden herveilt, de nalatige koper is aansprakelijk voor de mindere opbrengst en alle overige kosten hieruit voortvloeiende. Bezoekers welke het gebouw of het terrein betreden, doen dit op eigen risico en kunnen eigenaar of verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor een ongeval hen overkomen. Schade welke bezoekers aanbrengen aan ten toon gestelde goederen, dan wel aan inrichting of gebouw, zijn voor rekening van de veroorzaker van de schade. Gekochte kavels kunnen op verzoek van de koper voor rekening en risico van de kopers worden verzonden, waarbij verzendkosten, verzekering en verpakkingskosten, ten laste van de koper komen. Geschillen uit verkoop ontstaan worden door de veilinghouder beslist, deze beslissing is onherroepelijk. Kopers kunnen zich niet beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden of op enig ander veilinggebruik ook, zij kunnen geen vordering instellen tegen veilinghouder of een van zijn medewerkers, dan wel de deurwaarder/notaris.

Vollständige AGBs